درباره ما
ABOUT US

دنیای امروز بسان دهکده ی جهانی کوچکی است .که انسانها نه به واسطه سیم و چرخاندن دسته  تلفن که بی هیچ واسطه ای و تنها با فشار دکمه ای کو چک در سر تا سر جهان با هم ارتباط بر قرار میکنند. وپیامها نه به شکل یک جمله بلکه با اشکال گو ناگون کلامی و غیر کلامی مبادله میشود.در جهان امروزنبض ارتباطات در زیر سر انگشتان تکنولوزی بشر به سادگی و درکوتاهترین زمان به گوش میرسد.انچه که مسلم است این دستگاه که به مدد علم و تکنولوزی بشر امروز هر روزشکل پچیده تری پیدا میکند علاوه بر برقراری ارتباط انجام تمامی کارها را سهولت می بخشد.

گوش کنید صدای زنگی که در گذشته دور در یک اتاق کوچک در 7مارس1876 به صدا در امد امروز در سرتاسر گیتی به گوش می رسد.

ما نیز محصول این تحول بزرگ درحوزه ی ارتباطات هستیم که پابه عرصه نهاده ایم .

گروه کارامد رادوین همراه در نظر دارد تا با حضوری فعال و پویا شعار رقابت سالم و صادق را در زمینه ی خرید و فروش سیم کارت رند همراه اول جامعه عمل بپوشاند.باما همراه شوید. و گوش به صدای زنگ ما بسپارید تا بهترینها را به دست اورید.

        رادوین همراه فریاد می دارد که بر بندید محمل ها                                             مدیریت رادوین همراه